Umrli i dženaze (2014)

Ispis
PDF

( 14.12.2009. datum upisa ) Na Ahiret je preselio ŠABIĆ MEHMED iz džemata Obradovac.

18.12.2009. Na Ahiret je preselio DAUTOVIĆ ADEM iz džemata Liskovac.

18.12.2009. Na Ahiret je preselila DUBIČANAC HASNIJA iz džemata Tekija.

25.12.2009. Na Ahiret je preselio HUSO TATAREVIĆ iz džemata Tekija.

26.12.2009. Na Ahiret je preselila Dunić Fatima iz džemata Rovine.

31.12.2009. Na Ahiret je preselio Rizvanović Alen iz džemata Tekije-Hisete

4.1.2010. Na Ahiret je preselila Jezerak Halida iz džemata Rovine.

4.1.2010. Na Ahiret je preselio Balčinović Fikret iz džemata Obradovac.

11.1.2010. Na Ahiret je preselio Čehajić Hasan iz džemata Orahova.

13.1.2010. Vrši se prijenos posmrtnih ostataka Mehmedović Ismete iz Hrvatske. Ukop u džematu Obradovac.

18.1.2010. Na Ahiret je preselila Kasumović Hadžera iz džemata Obradovac.

20.1.2010. Na Ahiret je preselio Murić Hasan iz džemata Obradovac.

29.12.2009. Na Ahiret je preselila Softić Umija iz dzemata Orahova. 30.1.2010. Vrši se prijenos posmrtnih ostataka r. Hadzalić Mehe iz Rijeke u dzematu Obradovac. 26.1.2010. Na Ahiret je preselila Seferović Nedžida iz džemata Tekija. 2.2.2010. Vrši se prijenos posmrtnih ostataka iz Pule za r. Halilović Munibu u džematu Tekija. 3.2.2010. Na Ahiret je preselio Budimović Hamdija iz džemata Liskovac. 24.1.2010. Na Ahiret je preselila Čedić Emira iz džemata Dubrave I. 10.2.2010. Na Ahiret je preselila Neškić Adevija iz džemata Tekija. 11.2.2010. Na Ahiret je preselio Šekić Husein iz džemata Čatrnja. _____ 12.2.2010. Na Ahiret je preselila Malkoč Ajka iz džemata Dubrave II._____ 22.2.2010. Na Ahiret je preselila Smajlović Zekija iz džemata Rovine._____ 24.2.2010. Na Ahiret je preselio Blekić Hašim iz džemata Tekija._____ 25.2.2010. Na Ahiret je preselila Ajdinović Kada iz džemata Dubrave II._____16.2.2010. Na Ahiret je preselio Kubatović Meho iz džemata Orahova._____3.3.2010. Na Ahiret je preselio Bašić Ismet iz džemata Tekija._____4.3.2010. Na Ahiret je preselila Hubijar Nezira iz džemata Čatrnja._____16.3.2010. Na Ahiret je preselila Hasiba Šaškin iz džemata Dubrave I._____ 18.3.2010. Na Ahiret je preselio Teljigović Lutvo iz džemata Tekija._____ 25.3.2010. Na Ahiret je preselila Čatak Ajiša iz džemata Dubrave II._____ 29.3.2010. Na Ahiret je preselio Ajanović Selim iz dzemata Obradovac._____31.3.2010. Na Ahiret je preselio Ganibegović Refik iz džemata Dubrave I._____31.3.2010. Na Ahiret je preselila Dizdarević Nura iz džemata Tekija._____ 7.4.2010. Na Ahiret je preselila Lović Esma iz džemata Tekija._____11.4.2010. Na Ahiret je preselio Hasić Osman iz džemata Čatrnja._____ 12.4.2010. Na Ahiret je preselio Rekić Alija iz džemata Obradovac._____ 12.4.2010. Na Ahiret je preselila Tatarević Šefka iz džemata Tekija._____ 15.4.201. Na Ahiret je preselila Milovanović Hatidža iz džemata Obradovac._____ 19.4.2010. Na Ahiret je preselila Bećirević Kadira iz džemata Tekija._____ 22.4.2010. Na Ahiret je preselila Dautović Senada iz džemata Obradovac._____ 22.4.2010. Na Ahiret je preselio Turan Nurija iz džemata Liskovac._____ 23.4.2010. Na Ahiret je preselio Misimović Islam iz džemata Tekija._____ 7.4.2010. Na Ahiret je preselio Kahrić Omer iz džemata Orahova. _____ 20.4.2010. Na Ahiret je preselio Bradarić Hasan iz džemata Orahova. _____ 26.4.2010. Na Ahiret je preselila Softić Fatka iz džemata Orahova._____ 29.4.2010. Na Ahiret je preselio Beširević Osman iz džemata Orahova._____30.4.2010. Na Ahiret je preselio Konić Šefik iz džemata Tekija._____4.5.2010. Na Ahiret je preselio Šišić Mehmed iz džemata Obradovac._____4.5.2010. Na Ahiret je preselio Javor Mustafa iz džemata Rovine._____ 7.5.2010. Na Ahiret je preselio Grgić Fadil iz džemata Rovine._____8.5.2010. Na Ahiret je preselio Lović Agan iz džemata Dubrave I._____17.5.2010._____ Na Ahiret je preselio Topić Osman iz dzemata Obradovac._____22.5.2010. Na Ahiret je preselio Batak Mehmed iz džemata Dubrave I._____22.5.2010. Na Ahiret je preselio Mulalić Dervić iz džemata Obradovac._____27.5.2010. Na Ahiret je preselila Javor Ešefa iz džemata Tekija._____ 27.5.2010. Na Ahiret je preselila Rizvić Šuhra iz džemata Obradovac._____1.5.2010. Na Ahiret je preselio Beširević Osman iz džemata Orahova._____9.5.2010. Na Ahiret je preselila Tartić Džemila iz džemata Orahova._____9.5.2010. Na Ahiret je preselila Šibić Zumra iz džemata Orahova._____14.5.2010. Na Ahiret je preselio Omanović Meho iz džemata Orahova._____31.5.2010. Na Ahiret je preselio Turan Samir iz džemata Liskovac._____31.5.2010. Na Ahiret je preselio Budimović Ismet iz džemata Liskovac._____ 4.6.2010. Na Ahiret je preselio Čatak Enes iz džemata Rovine._____12.6.2010. Na Ahiret je preselila Fajković Fata iz džemata Dubrave II._____12.6.2010. Na Ahiret je preselila Lizalo Saima iz džemata Rovine._____14.6.2010. Na Ahiret je preselio Čatak Zijad iz džemata Dubrave I._____ 16.6.2010. Na Ahiret je preslila Kašić Seida iz džemata Dubrave I._____21.6.2010. Na Ahiret je preselila Palić Sadika iz džemata Čatrnja._____22.6.2010. Na Ahiret je preselio Ganić Sakib iz džemata Tekija._____22.6.2010. Na Ahiret je preselila Huseinović Ines iz Žeravice._____23.6.2010. Na Ahiret je preselio Duratović Midhad iz džemata Obradovac._____23.6.2010. Na Ahiret je preselio Pekić Mehmed iz džemata Tekija._____11.6.2010. Na Ahiret je preselio Isić Jakup iz džemata Orahova._____ 19.6.2010. Na Ahiret je preselila Lojić Muharema iz džemata Orahova.______30.6.2010. Na Ahiret je preselila Murić Vasva iz džemata Obradovac._____14.7.2010. Na Ahiret je preselio Mujagić Sulejman iz džemata Obradovac._____14.7.2010. Na Ahiret je preselila Biberić Asima iz džemata Obradovac._____15.7.2010. Na Ahiret je preselio H. Halil Poško iz džemata Dubrave I._____15.7.2010. Na Ahiret je preselio Ibišević Mustafa iz džemata Orahova._____ 19.7.2010. Na Ahiret je preselila Mujadžić Meleća iz džemata Tekija._____20.7.2010. Na Ahiret je preselila Cepić Zuhra iz džemata Tekija._____22.7.2010. Na Ahiret je preselio Galić Muharem iz džemata Dubrave I._____24.7.2010. Na Ahiret je preselila Raković Muhiba iz džemata Tekija._____22.7.2010. Na Ahiret je preselila Čanković Hata iz džemata Orahova._____27.7.2010. Na Ahiret je preselila Lanjgić Remzija iz džemata Dubrave II._____29.7.2010. Na Ahiret je preselila Skočić Mevla iz džemata Čatrnja._____5.8.2010. Na Ahiret je preselio Mutnica Mehmed iz džemata Dubrave I.______6.8.2010. Na Ahiret je preselio Merdanović Ibrahim iz džemata Tekija.6.8.2010._____ Na Ahiret je preselila Mujadžić Zlata iz džemata Tekija._____14.8.2010. Na Ahiret je preselio Buljubašić Ševko iz džemata Dubrave I._____16.8.2010. Na Ahiret je preselio Softić Halim iz džemata Obradovac._____16.8.2010. Na Ahiret je preselila Alagić Zarifa iz džemata Dubrave II._____25.8.2010. Na Ahiret je preselio Blekić Smail iz džemata Obradovac._____25.8.2010. Na Ahiret je preselio Jahić Nazif iz džemata Orahova._____27.8.2010. Na Ahiret je preselila Ljutić Hava iz džemata Tekija. _____27.8.2010. Na Ahiret je preselio Atić Salih iz džemata Tekija._____27.8.2010. Na Ahiret je preselio Zubanović Enver iz džemata Obradovac.27.8.2010. Na Ahiret je preselio Čirkić Dževad iz džemata Tekija._____30.8.2010. Na Ahiret je preselio Avdić Safet iz džemata Orahova._____31.8.2010. Na Ahiret je preselila Alagić Amila iz džemata Tekija._____ 31.8.2010. Na Ahiret je preselio Čirkić Dževad iz džemata Tekija._____31.8.2010. Na Ahiret je preselio H. Mustafa Džamastagić iz džemata Tekija._____7.9.2010. Na Ahiret je preselio Mulalić Salim iz džemata Tekija._____7.9.2010. Na Ahiret je preselio Lović Kasim iz džemata Dubrave I._____10.9.2010. Na Ahiret je preselila Bakalović Vahida iz džemata Tekija. _____ 11.9.2010. Na Ahiret je preselila Budimović Emina iz džemata Čikule._____15.9.2010. Na Ahiret je preselio Harbaš Sulejman iz džemata Obradovac._____16.9.2010. Na Ahiret je preselila Biščević Hata iz džemata Tekija._____17.9.2010. Na Ahiret je preselio Čampara Aziz iz džemata Liskovac._____17.9.2010. Na Ahiret je preselio Raković Kemal iz džemata Obradovac._____21.9.2010. Na Ahiret je preselila Duraković Ferida iz džemata Čatrnja._____27.9.2010. Na Ahiret je preselio Hamzić Hakija iz džemata Obradovac._____27.9.2010. Na Ahiret je preselila Rekić Adema iz džemata Obradovac._____16.9.2010. Na Ahiret je preselio Beširević Nail iz džemata Orahova._____5.10.2010. Na Ahiret je preselio Budimović Hasan iz džemata Dubrave I._____9.10.2010. Na Ahiret je preselila Asminka Hadžibegović iz džemata Tekija. _____9.10.2010. Na Ahiret je preselio Dubičanac Huso iz džemata Tekija._____9.10.2010. Na Ahiret je preselio Vučkić Enes iz džemata Čatrnja._____10.10.2010. Na Ahiret je preselila Duraković Selima iz džemata Obradovac._____19.10.2010. Na Ahiret je preselio Škodrić Kadri iz džemata Liskovac._____20.10.2010. Na Ahiret je preselio Jahić Ismet-Bego iz džemata Orahova._____20.10.2010. Na Ahiret je preselio Halilović Smajo iz džemata Orahova._____25.10.2010. Na Ahiret je preselio Osmanović Sefer iz džemata Obradovac. _____Na Ahiret su preselili Hasić Hata iz Čatrnje, Julardžija Ismet iz Dubrava I, Lović Adem iz Tekije, Rizvić Alija iz Obradovca, Lović Ramadana Adem iz Tekije, Mujadžić Bojana Behija iz Tekije, Tabaković Esma iz Dubrava I, Čatak Safet iz Obradovca, Ahmetagić Enisa iz Obradovca, Dedić Ifeta iz Obradovca, Šahinović Ibrahim iz Tekije. ________2.12.2010. Na Ahiret je preselio Bačić Ilijaz iz džemata Liskovac._____8.12.2010. Na Ahiret je preselio Hamzić Idriz iz džemata Dubrave I._____11.12.2010. Na Ahiret je preselila Šahbaz Zejna iz džemata Dubrave II._____11.12.2010. Na Ahiret je preselio Bešić Halid iz džemata Obradovac._____13.12.2010. Na Ahiret je preselila Duraković Nevzeta iz džemata Obradovac. _____14.12.2010. Na Ahiret je preselila Vojniković Niza iz džemata Rovine. _____20.12.2010. Na Ahiret je preselio Džamastagić Redžep iz džemata Obradovac._____22.12.2010. Na Ahiret je preselio Hadžić Adil iz džemata Rovine._____8.12.2010. Na Ahiret je preselila Halilović Kada iz džemata Orahova._____14.12.2010. Na Ahiret je preselila Bradarić Aiša iz džemata Orahova. _____24.12.2010. Na Ahiret je preselila Čamdžić Seida iz džemata Orahova. _____27.12.2010. Na Ahiret je preselio Turanović Ramiz iz džemata Rovine._____27.12.2010. Na Ahiret je preselila Grudić Gospa iz džemata Obradovac._____28.12.2010. Na Ahiret je preselila Kunić Hasiba iz džemata Dubrave I._____3.1.2011. Na Ahiret je preselio Bečić Fadil iz džemata Dubrave I._____3.1.2011. Na Ahiret je preselila Senićak Munira iz džemata Tekija._____3.1.2011. Na Ahiret je preselio Husić Muharem iz Žeravice._____6.1.2011. Na Ahiret je preselila Rizvanović Bisera iz žeravice._____6.1.2011. Na Ahiret je preselio Sejkić Kadir iz džemata Orahova._____6.1.2011. Na Ahiret je preselio Bećirević Mustafa-Babuška iz džemata Obradovac._____10.1.2011. Na Ahiret je preselio Duraković Meho iz džemata Obradovac._____10.1.2011. Na Ahiret je preselio Čatak Mesud iz džemata Dubrave II._____11.1.2010. Na Ahiret je preselio Rizvić Ismet iz džemata Obradovac._____12.1.2011. Na Ahiret je preselila Hamzić Rejhana iz džemata Čatrnja._____14.1.2011. Na Ahiret je preselila Šarić Dilfa iz džemata Dubrave I._____14.1.2011. Na Ahiret je preselio Džamastagić Halid iz džemata Tekija._____18.1.2011. Na Ahiret je preselio Dubičanac Mehmed iz džemata Obradovac._____24.1.2011. Na Ahiret je preselio Poturović Muhamed iz džemata Rovine._____26.1.2011. Na Ahiret je preselio Rustić Fikret iz džemata Tekija._____29.1.2011. Na Ahiret je preselila Karović Mejra iz džemata Dubrave I_____29.1.2011. Na Ahiret je preselio Biščević Omer iz džemata Tekija._____3.2.2011. Na Ahiret je preselio Dindić Mehmed iz džemata Dubrave I._____4.2.2011. Na Ahiret je preselila Pezić Fadila iz džemata Obradovac._____10.2.2011. Na Ahiret je preselila Kurbegović Fatima iz džemata Tekija._____11.2.2011. Na Ahiret je preselio Malkoč Muharem iz džemata Dubrave II._____14.2.2011. Na Ahiret je preselio Ćehajić Nurhan iz džemata Tekija._____14.2.2011. Na Ahiret je preselila Hamzić Senija iz džemata Dubrave I._____19.2.2011. Na Ahiret je preselila Pivač Halima iz džemata Dubrave I._____19.2.2011. Na Ahiret je preselila Avdić Saćima iz džemata Orahova._____7.3.2011. Na Ahiret je preselio Hamzić Muharem iz džemata Tekija._____9.3.2011. Na Ahiret je preselio Avdić Nazif-Nako iz džemata Obradovac. _____10.3.2011. Na Ahiret je preselila Ramić Đula iz džemata Obradodac._____15.3.2011. Na Ahiret je preselio Šabić Meho iz džemata Dubrave II._____18.3.2011. Na Ahiret je preselila Habibović Arzija iz džemata Dubrave II._____18.3.2011. Na Ahiret je preselila Bukvić Ajka iz džemata Čatrnja._____21.3.2011. Na Ahiret je preselio Pivač Hasan iz džemata Dubrave I._____26.3.2011. Na Ahiret je preselio Livak Ibro iz džemata Obradovac._____30.3.2011. Na Ahiret je preselila Subašić Behireta iz džemata Tekija._____31.3.2011. Na Ahiret je preselio Šarić Ibrahim iz džemata Dubrave I._____2.4.2011. Na Ahiret je preselio Jaranović Rasim iz džemata Dubrave II._____2.4.2011. Na Ahiret je preselio Hatić Sead iz džemata Dubrave I._____5.4.2011. Na Ahiret je preselio Merdanović Rifet iz džemata Tekija._____5.4.2011. Na Ahiret je preselio Tabaković Faruk ( Fifi ) iz džemata Tekija._____7.4.2011. Na Ahiret je preselila Glavaš Emina iz džemata Obradovac._____12.4.2011. Na Ahiret je preselio Suljić Salko iz džemata Dubrave I._____12.4.2011. Na Ahiret je preselila Ahmetović Fatima iz džemata Dubrave I._____14.4.2011. Na Ahiret je preselila Ajdinović Edina iz džemata Obradovac._____21.4.2011. Na Ahiret je preselio Alagić Ibrahim iz džemata Dubrave II._____21.4.2011. Na Ahiret je preselio Piskić Ismet iz džemata Tekija._____3.5.2011. Na Ahiret je preselio Ljutić Izet iz džemata Čatrnja._____3.5.2011. Na Ahiret je preselio Bašić Avdo oz džemata Tekija._____3.5.2011.Na Ahiret je preselila Mehanić Šuhra iz džemata Orahova._____3.5.2011. Na Ahiret je preselila Malkoč Muharema iz džemata Dubrave II.______9.5.2011. Na Ahiret je preselio Murić Halid iz džemata Obradovac.9.5.2011. Na Ahiret je preselio Hazarević Zećir iz džemata Tekija._____9.5.2001. Na Ahiret je preselio Sefer Hajrudin iz džemata Obradovac._____16.5.2011. Na Ahiret je preselila Tabaković Sabira iz džemata Dubrave I._____18.5.2011. Na Ahiret je preselio Hadžić Adem iz džemata Obradovac._____18.5.2011. Na Ahiret je preselio Kozličić Teofik iz džemata Dubrave I._____20.5.2011. Na Ahiret je preselila Begić Ajša iz džemata Orahova._____20.5.2011. Na Ahiret je preselila Malagić Zumra iz džemata Orahova._____20.5.2011. Na Ahiret je preselio Šabić Muharem iz džemata Orahova._____23.5.2011. Na Ahiret je preselila Tatarević Saća iz džemata Tekija._____23.5.2011. Na Ahiret je preselio Mulalić Mustafa iz džemata Liskovac._____25.5.2011. Na Ahiret je preselila Mrkonjić Hasiba iz džemata Dubrave I._____25.5.2011. Na Ahiret je preselio Numanagić Jasmin iz džemata Obradovac._____29.5.2011. Na Ahiret je preselila Osmanović Dišija iz džemata Tekija._____3.6.2011. Na Ahiret je preselila Sefer Muhiba iz džemata Obradovac._____7.6.2011. Na Ahiret je preselila Cimirotić Asima iz džemata Dubrave I._____7.6.2011. Na Ahiret je preselila Šabić Mina iz džemata Dubrave II._____8.6.2011. Na Ahiret je preselila Kljajić Hadžera iz džemata Čikule._____8.6.2011. Na Ahiret je preselila Topić Saća iz džemata Obradovac._____13.6.2011. Na Ahiret je preselio Šabanović Omer iz džemata Liskovac._____16.6.2011. Na Ahiret je preselila Alagić Azemina iz džemata Dubrave II._____24.6.2011. Na Ahiret je preselila Harbaš Esma iz džemata Obradovac._____14.6.2011. Na Ahiret je preselila Kosić Pemba iz džemata Orahova._____15.6.2011. Na Ahiret je preselio Softić Mustafa iz džemata Orahova._____27.6.2011. Na Ahiret je preselila Čaušević Šefika iz džemata Rovine._____ 30.6.2011. Na Ahiret je preselio Bungurović Ramo iz džemata Orahova. 30.6.2011. Na Ahiret je preselila Tajić Azra iz džemata Tekija._____6.7.2011. Na Ahiret je preselila Lović Habiba iz džemata Liskovac._____6.7.2011. Na Ahiret je preselila Trešnjić Hata iz džemata Obradovac._____7.7.2011. Na Ahiret je preselio Bašić Maho iz džemata Tekija._____9.7.2011. Na Ahiret je preselio Ćehajić Mirsad iz džemata Tekija._____9.7.2011. Na Ahiret je preselio Huskić Smail iz džemata Tekija._____9.7.2011. Na Ahiret je preselio Golji Šerif iz džemata Tekija._____9.7.2011. Na Ahiret je preselila Fajković Muhiba iz džemata Dubrave II._____13.7.2011. Na Ahiret je preselio Tabaković Nail iz džemata Dubrava I._____14.7.2011. Na Ahiret je preselila Hajder Hatidža iz džemata Dubrave I._____18.7.2011. Na Ahiret je preselio Murica Džemal iz džemata Dubrave II._____19.7.2011. Na Ahiret je preselio Hodžić Džemal iz džemata Dubrave I._____21.7.2011. Na Ahiret je preselila Ahmetagić Fata iz džemata Obradovac._____21.7.2011. Na Ahiret je preselio Kapić Ragib iz džemata Tekija._____22.7.2011. Na Ahiret je preselio Raković Mehmed iz džemata Dubrave I._____23.7.2011. Na Ahiret je preselio Karajković Miralem iz džemata Obradovac._____ 23.7.2011. Na Ahiret je preselio Budimlić Emad-Bolero iz džemata Tekija._____26.7.2011. Na Ahiret je preselio Fehratović Rasim iz džemata Dubrave I._____26.7.2011. Posmrtni ostaci iz 1993. godine pronađenog Kovačević Ismeta -Inće, bit će pokopani u petak 29.7.2011. godine u Musalli._____6.8.2011. Na Ahiret je preselila Ćatić Fazila iz džemata Tekija._____8.8.2011. Na Ahiret je preselio Rizvanović Ferid iz džemata Liakovac._____12.8.2011. Na Ahiret je preselila Festić Fatima iz džemata Obradovac._____12.8.2011. Na Ahiret je preselio Muharem ef. Karaga iz džemata Dubrave I._____15.8.2011. Na Ahiret je preselio Fajković ( Omera ) Šefket iz džemata Obradovac._____23.8.2011. Na Ahiret je preselila Lohse Festić Sadeta iz džemata Tekija._____23.8.2011. Na Ahiret je preselila Raković Taba iz džemata Dubrave I._____26.8.2011. Na Ahiret je preselila Tajić Erzumana iz džemata Tekija._____27.8.2011. Na Ahiret je preselio Dunić ( Ibre ) Bajro iz džemata Dubrave I._____ 1.9.2011. Na Ahiret je preselio Džamastagić Alija iz džemata Tekija._____ 7.9.2011. Na Ahiret je preselila Lović Selima iz džemata Dubrave I._____ 8.9.2011. Na Ahiret je preselila Duraković Atifa iz džemata Obradovac._____ 10.9.2011. Na Ahiret je preselio Bičo Muharem iz džemata Liskovac._____ 21.9.2011. Na Ahiret je preselila Beka Jasmina iz džemata Tekija._____ 22.9.2011. Na Ahiret je preselila Zahirović Taiba iz džemata Liskovac. 30.9.2011. Na Ahiret je preselio Ahmet Ljubljanac-Šotolj iz džemata Tekija. 30.9.2011. Na Ahiret je preselila Lozić Fikreta iz džemata Obradovac. 30.9.2011. Na Ahiret je preselila Vasvija Hadžiefendić iz džemata Tekija. 30.9.2011. Na Ahiret je preselila Crnojević Derviša iz džemata Obradovac._____3.10.2011. Na Ahiret je preselila Hamzić Fatima iz džemata Liskovac._____3.10.2011. Na Ahiret je preselila Softić Subha iz džemata Orahova._____5.10.2011. Na Ahiret je preselio Halilović Ramadan iz džemata Žeravica-Obradovac._____5.10.2011. Na Ahiret je preselio Hatić Šukrija iz džemata Dubrave I._____5.10.2011. Na Ahiret je preselila Šabić Hatidža iz džemata Čatrnja._____6.10.2011. Na Ahiret je preselio Malkoč Besim iz džemata Dubrave II._____11.10.2011. Na Ahiret je preselila Suljić ( Zubanović ) Hatidža iz džemata Obradovac._____25.10.2011. Na Ahiret je preselila Kozaragić Seima iz džemata Tekija._____25.10.2011. Na Ahiret je preselila Zeničanin Hasnija iz džemata Orahova._____27.10.2011. Na Ahiret je preselio Baganović Salko iz džemata Orahova._____9.11.2011. Na Ahiret je preselio Ćerimović Muharem iz džemata Obradovac._____9.11.2011. Na Ahiret je preselio Spahić Jusuf iz džemata Dubrave I._____10.11.2011. Na Ahiret je preselio Bajrić Mustafa iz džemata Čikule._____14.11.2011. Na Ahiret je preselio Ćeman Abdulah-Avdo iz džemata Tekija._____14.11.2011 Na Ahiret je preselio Ganić Esad-Gane iz džemata Dubrave I._____17.11.2011. Na Ahiret je preselila Mesić Asima iz džemata Obradovac._____19.11.2011. Na Ahiret je preselio Beširević Meho iz džemata Orahova._____21.11.2011. Na Ahiret je preselio Omanović Ferid iz džemata Orahova. _____21.11.2011. Na Ahiret je preselio Rizvić Mehmed-Meho iz džemata Obradovac._____24.11.2011. Na Ahiret je preselila Šiljak Šekira-Kira iz džemata Obradovac._____24.11.2011. Na Ahiret je preselio Topić Mustafa iz džemata Obradovac._____4.11.2011. Na Ahiret je preselio Škorić Mujo iz džemata Orahova._____15.11.2011. Na Ahiret je preselio Lojić Kadir iz džemata Orahova._____23.11.2011. Na Ahiret je preselila Isić Asima iz džemata Orahova._____24.11.2011. Na Ahiret je preselio Mujačić Uzeir iz džemata Orahova._____30.11.2011. Na Ahiret je preselila Hećimović Hamida iz džemata Dubrave I._____12.12.2011. Na Ahiret je preselila Rizvanović Niza iz džemata Tekija._____17.12.2011. Na Ahiret je preselio Halilović Huso iz džemata Orahova._____17.12.2011. Na Ahiret je preselio H. Safet Softić iz džemata Orahova._____19.12.2011. Na Ahiret je preselila Trešnjić Umija iz džemata Obradovac._____23.12.2011. Na Ahiret je preselila Sinanović Šefika iz džemata Orahova._____26.12.2011. Na Ahiret je preselila Alibašić Hajrija iz džemata Liskovac._____27.12.2011. Na Ahiret je preselio Šabić Besim-Beka iz džemata Tekija._____31.12.2011. Na Ahiret je preselio Julardžija Nezir iz džemata Rovine._____3.1.2012. Na Ahiret je preselila Cerić Hanumica-Mina iz džemata Obradovac. _____9.1.2012.godine na Ahiret je preselio Begić Džafer iz džemata Orahova._____9.1.2012. Na Ahiret je preselila Jengić Alma iz džemata Čikule._____10.1.2012. Na Ahiret je preselio Bešić ( Mahmuta ) Ibrahim iz džemata Obradovac._____12.1.2012. Na Ahiret je preselio Begić Derviš iz džemata Orahova._____23.1.2012. Na Ahiret je preselio Kemal Saiti iz džemata Dubrave I.______25.1.2012. Na Ahiret je preselila Imamović Atifa iz džemata Tekija._____26.1.2012. Na Ahiret je preselio Bradarić Nazif iz džemata Orahova._____26.1.2012. Na Ahiret je preselio Burić Muharem iz džemata Orahova._____27.1.2012. Na Ahiret je preselio Hamzić Refik iz džemata Liskovac._____1.2.2012. Na Ahiret je preselila Mulalić Azra iz džemata Dubrave I._____3.2.2012. Na Ahiret je preselio Tabaković Emir-Čaruga iz džemata Obradovac. _____6.2.2012. Na Ahiret je preselila Fajković Asima iz džemata Dubrave I._____7.2.2012. Na Ahiret je preselio Šabić Ramo iz džemata Dubrave II._____8.2.2012. Na Ahiret je preselio Mulalić Omer-Omo iz džemata Obradovac._____8.2.2012. Na Ahiret je preselio Kubatović Omer iz džemata Orahova._____8.2.2012. Na Ahiret je preselila Džaferović Halima iz džemata Dubrave I. ( dženaza u Zenici )_____9.2.2012. Na Ahiret je preselio Tartić Salko iz džemata Orahova._____16.2.2012. Na Ahiret je preselio Pačo Zećir iz džemata Tekija._____25.2.2012. Na Ahiret je preselila Budimović Vasvija iz džemata Obradovac._____25.2.2012. Na Ahiret je preselila Dr. Amra Kozarčanin iz džemata Tekija._____2.3.2012. Na Ahiret je preselio Futić Suad iz džemata Tekija._____2.3.2012. Na Ahiret je preselila Mašić Zejna iz džemata Tekija._____8.3.2012. Na Ahiret je preselio Hasković Ismet iz džemata Obradovac._____9.3.2012. Na Ahiret je preselio Blekić Alija iz džemata Obradovac._____12.3.2012. Na Ahiret je preselila Budimović Ismeta iz džemata Liskovac.______12.3.2012. Na Ahiret je preselio Mešinović Meho iz džemata Dubrave I._____13.3.2012. Na Ahiret je preselila Mutnica Hašima iz džemata Dubrave I._____16.3.2012. Na Ahiret je preselio Pivač Halim iz džemata Dubrave I._____19.3.2012 Na Ahiret je preselio Mulalić Refik iz džemata Liskovac._____26.3.2012. Na Ahiret je preselio Ramić Osman iz džemata Tekija._____27.3.2012. Na Ahiret je preselila Topić Rasima iz džemata Obradovac._____28.3.2012. Na Ahiret je preselio Malagić Salko iz džemata Orahova._____28.3.2012. Na Ahiret je preselio Jahić Hamzalija iz džemata Orahova._____28.3.2012. Na Ahiret je preselila Jahić Džemila iz džemata Orahova._____29.3.2012. Na Ahiret je preselila Bačvić Mehina iz džemata Rovine._____9.4.2012. Na Ahiret je preselila Hasić Emina iz džemata Čatrnja._____12.4.2012. Na Ahiret je preselio Ahmetagić Hasan iz džemata Obradovac._____14.4.2012. Na Ahiret je preselio Budimović Mesud iz džemata Obradovac._____14.4.2012. Na Ahiret je preselio Čanković Mirsad iz džemata Orahova._____16.4.2012. Na Ahiret je preselila Ahmetagić Vasva iz džemata Tekija. 16.4. Na Ahiret je preselila Zubanović Sadeta iz džemata Obradovac._____17.4.2012. Na Ahiret je preselio Lović Safet iz džemata Rovine._____21.4.2012. Na Ahiret je preselila Zulbehari Mina iz džemata Obradovac._____24.4.2012. Na Ahiret je preselio Duraković Hamdija iz džemata Obradovac.____7.5.2012. Na Ahiret je preselio Alagić Habib iz džemata Dubrave II._____7.5.2012. Na Ahiret je preselio Šabić Suljo iz džemata Dubrave II._____9.5.2012. Na Ahiret je preselila Raković Kada iz džemata Dubrave II._____15.5.2012. Na Ahiret je preselila Lojić Zinka iz džemata Orahova._____18.5.2012. Na Ahiret je preselio Dubičanac Ahmet iz džemata Tekija._____21.5.2012. Na Ahiret je preselila Zulić Fehita iz džemata Tekija._____21.5.2012. Na Ahiret je preselio Šabić Mujo iz džemata Čatrnja._____21.5.2012. Na Ahiret je preselio Šahinović Ahmet iz džemata Liskovac._____28.5.2012. Na Ahiret je preselila Šepić Fadila iz džemata Obradovac. _____30.5.2012. Na Ahiret je preselila Zahirović Fatima iz džemata Tekija._____30.5.2012. Na Ahiret je preselila Bečić Nafa iz džemata Dubrave I._____31.5.2012. Na Ahiret je preselio Smajić Fazlo-Sandokan iz džemata Dubrave II._____31.5.2012. Na Ahiret je preselila Karabašić Asima iz džemata Tekija._____1.6.2012. Na Ahiret je preselila Majdanac Ešefa iz džemata Tekija._____6.6.2012. Na Ahiret je preselio Švraka Šefik iz džemata Tekija._____25.6.2012. Na Ahiret je preselio Hasanagić Nijaz iz džemata Tekija._____25.6.2012. Na Ahiret je preselila Zvijer Nada iz džemata Obradovac._____25.6.2012. Na Ahiret je preselio Teljigović Teufik iz džemata Tekija._____30.6.2012. Na Ahiret je preselila Žižak Halida iz džemata Orahova._____2.7.2012. Na Ahiret je preselila Dunić Ramiza iz džemata Dubrave I._____7.7.2012. Na Ahiret je preselio Hatić Halil iz džemata Dubrave II._____9.7.2012. Na Ahiret je preselila Aganbegović Redžifa iz džemata Liskovac._____9.7.2012. Na Ahiret je preselio Grgić Hašim iz džemata Rovine._____11.7.2012. Na Ahiret je preselila Stojanović Refika iz džemata Tekija._____12.7.2012. Na Ahiret je preselio Lović Refik iz džemata Dubrave I._____16.7.2012. Na Ahiret je preselio Purković Ismet iz džemata Tekija._____23.7.2012. Na Ahiret je preselio Novljanin Refik iz džemata Rovine._____27.7.2012. Na Ahiret je preslio Hadžijusufović Fahrudin-Fahro iz džemata Obradovac._____30.7.2012. Na Ahiret je preselila Žižak Mevka iz džemata Orahova._____30.7.2012. Na Ahiret je preselio Kahrimanović Safet iz džemata Obradovac._____7.8.2012. Na Ahiret je preselila Milošević-Malkoč Advija iz džemata Tekija._____10.8.2012. Na Ahiret je preselio Pezić Juso iz džemata Obradovac._____15.8.2012. Na Ahiret je preselio Minir Omer iz džemata Čikule._____21.8.2012. Na Ahiret je preselio Rizvanović Muharem iz džemata Obradovac._____21.8.2012. Na Ahiret je preselio Gigović Sejfo iz džemata Čatrnja._____27.8.2012. Na Ahiret je preselio Malagić Alija iz džemata Orahova._____27.8.2012. Na ahiret je preselila Ćehajić Đulsa iz džemata Orahova._____27.8.2012. Na Ahiret je preselio Hukić Hazim iz džemata Dubrave I._____3.9.2012. Na Ahiret je preselila Hadžić Fatima iz džemata Rovine._____3.9.2012. Na Ahiret je preselila h. Hikmeta Vehabović iz džemata Tekija._____3.9.2012. Na Ahiret je preselio h. Besim Gerzić iz džemata Tekija._____10.9.2012. Na Ahiret je preselio Crnojević Ferid iz džemata Orahova._____12.9.2012. Na Ahiret je preselio Šarić Smajo iz džemata Obradovac._____12.9.2012. Na Ahiret je preselio Delić Zuhdija iz džemata Tekija._____13.9.2012. Na Ahiret je preselila Pivač Fatima iz džemata Dubrave I._____15.9.2012. Na Ahiret je preselila Grudić Šefika iz džemata Tekija._____17.9.2012 Na Ahiret je preselio Šabić Šaćir iz džemata Dubrave II._____20.9.2012. Na Ahiret je preselila Softić Halila iz džemata Orahova._____21.9.2012. Na Ahiret je preselio Mujkić Bajro iz džemata Dubrave I._____15.10.2012. Na Ahiret je preselila Trkić Halima iz džemata Obradovac._____19.10.2012. Na Ahiret je preselio Dautović Husnija iz džemata Liskovac._____19.10.2012. Na Ahiret je preselila Crnojević Hasnija iz džemata Tekija._____22.10.2012. Na Ahiret je preselila Mehanić Muharema iz džemata Orahova._____22.10.2012. Na Ahiret je preselila Trkić Đulsa iz džemata Obradovac._____24.10.2012. Na Ahiret je preselio Sejkić Jusuf iz džemata Orahova._____25.10.2012. Na Ahiret je preselio Crnović Fehim iz džemata Tekija._____29.10.2012. Na Ahiret je preselila Miklavčić Derviša iz džemata Tekija._____6.11.2012. Na Ahiret je preselio Softić Mujo iz džemata Orahova._____12.11.2012. Na Ahiret je preselila Malkoč Naza iz džemata Rovine._____17.11.2012. Na Ahiret je preselio Islamagić Ferid iz džemata Tekija._____19.11.2012. Na Ahiret je preselio Mujkanović Muharem iz džemata Tekija._____28.11.2012. Na Ahiret je preselila Dindić Rahima iz džemata Dubrave I._____28.11.2012. Na Ahiret je preselio Halilović Adem iz džemata Orahova._____28.11.2012. Na Ahiret je preselio Raković Suljo iz džemata Dubrave I_____3.12.2012.. Na Ahiret je preselio Neškić Hakija iz džemata Obradovac._____3.12.2012. Na Ahiret je preselila Čaušević Hanifa iz džemata Tekija._____6.12.2012. Na Ahiret je preselila Ajdinović Muniba iz džemata Tekija._____10.12.2012. Na Ahiret je preselila Hatić Safeta iz džemata Dubrave I._____19.12.2012. Na Ahiret je preselio Mujanović Ragib iz džemata Obradovac._____24.12.2012.. Na Ahiret je preselio h. Fadil Gerzić iz džemata Tekija._____24.12.2012. Na Ahiret je preselila Hajdarević Mehida iz džemata Orahova._____24.12.2012. Na Ahiret je preselila Muminović Zekija iz džemata Orahova._____26.12.2012. Na Ahiret je preselio Kunić Mustafa iz džemata Dubrave I._____26.12.2012. Na Ahiret je preselio Hasić Nijaz iz džemata Čatrnja._____3.1.2013. godine Na Ahiret je preselio Brkić Fadil iz džemata Orahova._____4.1.2013. Na Ahiret je preselila Gashi Zumra iz džemata Orahova._____7.1.2013. Na Ahiret je preselio Raković Adem iz džemata Dubrave I._____10.1.2013. Na Ahiret je preselio Dudaković Ferid iz džemata Orahova._____14.1.2013. Na Ahiret je preselio Numanagić Safet iz džemata Obradovac._____18.1.2013. Na Ahiret je preselio Langić Ishak iz džemata Dubrave II._____18.1.2013. Na Ahiret je preselio Purković Osman iz džemata Dubrave I.______18.1.2013.  Na Ahiret je preselila Begović Ajka iz džemata Rovine._____21.1.2013. Na Ahiret je preselio Harbaš Hakija iz džemata Tekija._____23.1.2013. Na Ahiret je preselila Numanagić Ilinka iz džemata Obradovac._____21.1.2013. Na Ahiret je preselio Dreco Nezir iz džemata Čikule._____30.1.2013. Na Ahiret je preselio Muslimović Edin iz džemata Tekija._____4.2.2013. Na Ahiret je preselila Atajić Hasiba iz džemata Čatrnja._____5.2.2013. Na Ahiret je preselila Čatak Aiša iz džemata Tekija._____12.2.2013. Na Ahiret je preselila Osman Alija iz džemata Tekija._____18.2.2013. Na Ahiret je preselila Trešnjić Zumra iz džemata Liksovac._____19.2.2013. Na Ahiret je preselio Šišić Mehmed iz džemata Tekija._____22.2.2013. Na Ahiret je preselila Smajić Remza iz džemata Obradovac._____26.2.2013. Na Ahiret je preselila Hodžić Devleta iz džemata Dubrave I._____2.3.2013. Na Ahiret je preselio Jašarević Mirsad iz džemata Obradovac._____4.3.2013. Na Ahiret je preselila Buzadžić Hata iz džemata Obradovac._____4.3.2013. Na Ahiret je preselila Pračić Rabija iz džemata Tekija._____9.3.2013. Na Ahiret je preselila Dindić Adevija iz džemata Dubrave I._____11.3.2013. Na Ahiret je preselio Lozić Nazif iz džemata Čatrnja._____11.3.2013. Na Ahiret je preselila Bešić Mihra iz džemata Obradovac._____11.3.2013. Na Ahiret je preselio Malagić Safet iz džemata Orahova._____20.3.2013. Na Ahiret je preselila Palić Lutfija iz džemata Čatrnja._____21.3.2013. Na Ahiret je preselila Šarić Behija iz Žeravice-džemata Obradovac._____26.3.2013. Na Ahiret je preselila Bajrektarević Naza iz džemata Liskovac._____26.3.2013. Na Ahiret je preselio Turan Galib iz džemata Liskovac._____1.4.2013. Na Ahiret je preselila Bošnjak Esma iz džemata Tekija._____2.4.2013. Na Ahiret je preselio Murić Mehmed iz džemata Obradovac._____4.4.2013. Na Ahiret je preselio Hadžić Zuhdija iz džemata Tekija._____5.4.2013. Na Ahiret je preselila Dudaković Fatima iz džemata Orahova._____9.4.2013. Na Ahiret je preselila Suhonjić Subha iz džemata Obradovac._____12.4.2013. Na Ahiret je preselio Crnović Redžep iz džemata Dubrave II._____15.4.2013. Na Ahiret je preselio Vrević Hakija iz džemata Čatrnja._____22.4.2013. Na Ahiret je preselila Ćatić Nasiha iz džemata Tekija._____22.4.2013. Na Ahiret je preselila Dedić Senija iz džemata Liskovac.______26.4.2013. Na Ahiret je preselila Sejkić Mensura iz džemata Orahova._____26.4.2013. Na Ahiret je preselila Malagić Aiša iz džemata Orahova._____26.4.2013. Na Ahiret je preselio Čehajić Mustafa iz džemata Orahova._____Na Ahiret je preselila Softić Hasnija iz džemata Orahova._____26.4.2013. Na Ahiret je preselila Softić Ajka iz džemata Orahova._____27.4.2013. Na Ahiret je preselio Budimović Safet iz džemata Liskovac._____30.4.2013. Na Ahiret je preselila Huremović Hadža iz džemata Orahova._____4.5.2013. Na Ahiret je preselila Dindić Hanifa iz džemata Dubrave I._____6.5.2013. Na Ahiret je preselila Dautović Rasema iz džemata Liskovac._____11.5.2013. Na Ahiret je preselio Hajdarević Semir iz džemata Orahova._____13.5.2013. Na Ahiret je preselio Bratić Muharem iz džemata Rovine._____14.5.2013. Na Ahiret je preselio Kurbegović Alija iz džemata Dubrave I._____15.5.2013. Na Ahiret je preselila Tabaković Atifa iz džemata Dubrave I._____16.5.2013. Na Ahiret je preselila Kovačević Adevija iz džemata Dubrave I._____20.5.2013. Na Ahiret je preselio Kozarčanin Redžep iz džemata Obradovac._____22.5.2013. Na Ahiret je preselila Čatak Šemsa iz džemata Dubrave I._____23.5.2013. Na Ahiret je preselila Šabić Subha iz džemata Orahova._____23.5.2013. Na Ahiret je preselila Huremović Hadža iz džemata Orahova._____25.5.2013. Na Ahiret je preselio Kapetanović Safet Dragan iz džemata Tekija._____27.5.2013. Na Ahiret je preselila Fišeković Šemsa iz džemata Obradovac._____28.5.2013. Na Ahiret je preselila Zubović Fatima iz džemata Tekija._____28.5.2013. Na Ahiret je preselio Hodžić Enver iz džemata Dubrave I._____29.5.2013. Na Ahiret je preselio Osmanović Smajo iz džemata Dubrave I._____30.5.2013. Na Ahiret je preselila Misimović Atifa iz džemata Tekija._____1.6.2013. Na Ahiret je preselila Kovačević Azra iz džemata Obradovac._____5.6.2013. Na Ahiret je preselio Grudić Mehmed iz džemata Tekija._____10.6.2013. Na Ahiret je preselio Rizvanović Ramadan iz džemata Liskovac._____17.6.2013. Na Ahiret je preselio hadži Meho Šudić iz džemata Dubrave II._____18.6.2013. Na Ahiret je preselio Begić Ramiz iz džemata Obradovac._____25.6.2013. Na Ahiret je preselila Salešević Zekija iz džemata Tekija._____27.6.2013. Na Ahiret je preselila Grudić Hanifa iz džemata Tekija._____27.6.2013. Na Ahiret je preselila Bakalović Fatima iz džemata Tekija._____3.7.2013. Na Ahiret je preselio Konić Šefik iz džemata Obradovac._____5.7.2013. Na Ahiret je preselio H Fikret Šaškin iz džemata Obradovac._____11.7.2013. Na Ahiret je preselila Hajdarević Devla iz džemata Tekija.____12.7.2013. Na Ahiret je preselio Dindić Mahmut iz džemata Dubrave I._____18.7.2013. Na Ahiret je preselio Bečić Ismet iz džemata Dubrave I._____1.8.2013. Na Ahiret je preselio Kardašević Senad iz džemat Dubrave I._____10.8.2013. Na Ahiret je preselila Atajić Kadifa iz džemata Tekija._____13.8.2013. Na Ahiret je preselila Bajrektarević Rasma iz džemata  Liskovac._18.8.2013. Na Ahiret je preselila Omanović Nefa iz džemata Orahova._____21.8.2013. Na Ahiret je preselio H. Edib Biščević iz džemata Tekija._____26.8.2013. Na Ahiret je preselio Rizvanović Safet iz džemata Tekija._____26.8.2013. Na Ahiret je preselio Bečić Hasan iz džemata Obradovac._____9.9.2013. Na Ahiret je preselio Fišek Hakija iz džemata Tekija._____Na Ahiret je preselio Behrić Midhat iz džemata Rovine._____Na Ahiret je preselila Škiljan Fatima iz džemata Rovine._____Na Ahiret je preselio H. Mujo Cimirotić iz džemata Obradovac._____19.9.2013. Na Ahiret je preselio Ćirkić Bećo iz džemata Obradovac._____28.9.2013. Na Ahiret je preselio Cimirotić Vahid iz džemata Obradovac._____30.9.2013. Na Ahiret je preselila Fajković Sakiba iz džemata Dubrave I._____3.10.2013. Na Ahiret je preselila Bešić Zifa-Zina iz džemata Tekija._____3.10.2013. Na Ahiret je preselio Hukić Ibrahim iz džemata Obradovac._____12.10.2013. Na Ahiret je preselila Karailijaz Sabiha iz džemata Dubrave I._____14.10.2013. Na Ahiret je preselio Hubijar Suljo iz džemata Čatrnja._____18.10.2013. Na Ahiret je preselio Rizvanović Šefik iz džemata Obradovac-Žeravica._____18.10.2013. Na Ahiret je preselio Kahrić Denis iz džemata Obradovac._____21.10.2013. Na Ahiret je preselila Varmaz Rasma iz džemata Tekija._____22.10.2013. Na Ahiret je preselila Beganović Sabra iz džemata Orahova._____25.10.2013. Na Ahiret je preselio Alija Čančar iz džemata Dubrave I._____29.10.2013. Na Ahiret je preselio Hamzić Munib iz džemata Obradovac._____29.10.2013. Na Ahiret je preselila Ćehajić Fatima iz džemata Orahova._____29.10.2013. Na Ahiret je preselio Gabeljić Salko iz džemata Orahova._____29.10.2013. Na Ahiret je preselio Spahić Selim iz džemata Orahova._____4.11.2013. Na Ahiret je preselila Mešić Ćamila iz džemata Tekija._____5.11.2013. Na Ahiret je preselila Malagić Đemila iz džemata Orahova._____5.11.2013. Na Ahiret je preselio Bešić Šerif iz džemata Orahova._____9.11.2013. Na Ahiret je preselila Arap Zehida iz džemata Obradovac._____11.11.2013. Na Ahiret je preselila Malkoč Ćatiba iz džemata Dubrave II._____16.11.2013. ( ekshumacija ) Vrši se ukop rahmetli Ćatić Arifa u džematu Tekija._____18.11.2013. Na Ahiret je preselila Tatarević Mina iz džemata Tekija._____22.11.2013. Na Ahiret je preselila Raković Halida iz džemata Tekija._____30.11.2013. Na Ahiret je preselila Sejdić Hivzija iz džemata Dubrave I._____2.12.2013. Na Ahiret je preselio Ćehajić Hibzan-Himzan iz džemata Tekija._____2.12.2013. Na Ahiret je preselila Mulalić Senija iz džemata Liskovac._____5.12.2013. Na Ahiret je preselila Bešić Selveta-Sevla iz džemata Obradovac._____5.12.2013. Na Ahiret je preselila Tatar Mirsada iz džemata Obradovac._____7.12.2013. Na Ahiret je preselio Harbaš Derviš iz džemata Obradovac._____10.12.2013. Na Ahiret je preselila Gerzić Zuhra iz džemata Tekija._____10.12.2013. Na Ahiret je preselio Mujagić Muharem iz džemata Tekija._____10.12.2013. Na Ahiret je preselio Brdar Dedo iz džemata Tekija._____12.12.2013. Na Ahiret je preselio Hatić Hilmija iz džemata Dubrave I._____16.12.2013. Na Ahiret je preselila Lelić Muhiba iz džemata Rovine._____19.12.2013. Na Ahiret je preselila Ališković Zahida iz džemata Obradovac._____19.12.2013. Na Ahiret je preselio Hukić Šaban iz džemata Obradovac._____28.12.2013. Na Ahiret su preselili Bradarić Šuhra, Porić Fata i Avdić Munira iz džemata Orahova._____30.12.2013. Na Ahiret je preselila Čatak Fatima iz džemata Tekija._____ SPISAK UMRLIH PO DŽEMATIMA U VREMENSKOM PERIODU OD 1.1.2014-24.6.2014. GODINE, Tekija: Dindić Mustafa, Imširević Zumreta, Purić Saima, Sarač Atifa, Sarač Salih, Delić Hamdija, Topić Senija, Raković Hatidža, Misimović Asima, Senićak Alija, Piskić Hazim, Klačar Zemka, Teljigović Safeta, Ključanin Hadžera, Hotić Ibrahim, Trnjanin Emina, Dubičanac Zehida, Đuzelić Salih, Obradovac: Crljenković Bakir, Havešević Džemal, Lelić Mujo, Obić Hima, Murić Edina, Liskovac: Trešnjić Nijaz-ekshumacija, Delić Ferid, Turan Asima, Demo Ramo, Dubrave I: Čatak Fata, Mustafi Muniba, Hodžić Fehim, Pivač Senija, Dubrave II: Čatak Salim, Raković Ćamila, Malkoč Safet, Rovine:Kresić Fadila, Begović Salih, Begović Ifeta, Orahova: Šabić Senad, Dudaković Dževad, Dudaković Selim, Isić Muhamed, Halilović Hrusto, Čanković Hata, Kubatović Mustafa, Dajić Irfan, Jahić M Osman, Dudaković Seida, Imširević Mejra, Mehanić Fatima, Čatrnja: Brkić Sadika_____

 

IME I PREZIME UMRLOG

DŽEMAT

DATUM DŽENAZE

DŽENAZU OBAVIO

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
     

 

POGREBNO DRUŠTVO ''BERBIR''d.o.o

berbir

Prijava na stranicu

Prisutni korisnici

Trenutno aktivnih Gostiju: 5 

Statistika posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas40
mod_vvisit_counterJučer313
mod_vvisit_counterOve sedmice1217
mod_vvisit_counterOvog mjeseca5089
mod_vvisit_counterProšlog mjeseca8347
mod_vvisit_counterUkupno1195888

Audio


Poslušajte audio
Islam%20je%20sazdan%20na%20pet%20stubova.mp3
Grijesi%20iz%20zaborava%20i%20pod%20prisilom.mp3
Ako%20ne%20osjecas%20stid,%20onda%20radi%20sta%20hoces.mp3